De basisschool, en dan…
Je zit nu in groep acht van de basisschool. Binnenkort ga je een nieuwe school kiezen. Spannend!
Als je naar een nieuwe school gaat, is het belangrijk dat je weet hoe je het liefste en op de juiste manier leert. Leer je graag door dingen te doen, dan is de Schans misschien wel de beste school voor jou.

De brugklas
In leerjaar 1 kom je in een brugklas. Je wordt geplaatst in een klas met het niveau dat de basisschool je meegeeft. Steeds weer wordt bekeken of je op het goede niveau zit en of je misschien kan opstromen naar een hoger niveau.

De leerwegen
De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Deze leerweg is minder zwaar dan de kaderberoepsgerichte leerweg, vandaar ook de benaming. Je doet examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het examenprogramma voor deze leerweg is minder uitgebreid.

De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefste opdoen door praktisch bezig te zijn. Je bent dan al bezig met een opleiding die in zijn geheel gericht is op een functie op kaderniveau (niveau 3 of 4 in het mbo).

De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren, maar die zich ook al gericht willen voorbereiden of oriënteren op bepaalde beroepen. De benaming ‘gemengde leerweg’ betekent dus een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs.

Je doet examen in vijf algemene vakken, en een beroepsgericht vak. Het programma en het examen van de algemene vakken zijn precies gelijk aan dat van de theoretische leerweg. Wanneer je examen doet in zes theorievakken behaal je het diploma van de Theoretische Leerweg (TL).

Bovenbouw Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn
In de bovenbouw kun je kiezen voor twee examenrichtingen of profielen:
• D&P: Dienstverlening & Producten, voor beroepen die te maken hebben met techniek en technologie, ondernemen en transport & logistiek
• Z&W: Zorg & Welzijn, voor beroepen in de zorg, onderwijs, horeca, toerisme, bakkerij en voedingsmiddelen


Theorievakken
Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je nog een aantal theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, maatschappijleer, natuurkunde en biologie.

Stage
In de bovenbouw ga je op stage. Zo ontdek je welke beroepen er in een bedrijf of instelling zijn en welke taken je dan gaat uitvoeren. Dit is wat we bedoelen met leren in de praktijk! Tijdens de stage maak je kennis met de beroepspraktijk. Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar verschillende mbo-opleidingen.

Bovenbouw Gemengde of Theoretische Leerweg
Op de Schans kun je ook de Gemengde leerweg volgen. In deze leerweg krijg je meer theorie. Wanneer je examen doet in zes theorievakken behaal je het diploma van de Theoretische Leerweg (TL). Je kunt doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo of havo.

Kleine school met aandacht voor jou!
De Schans is een kleine school. Dat is fijn, want dan ken je je medeleerlingen en de docenten snel. Je krijgt een mentor die samen met jou kijkt naar je resultaten en of je je prettig voelt op school. Je kan je talent op veel verschillende manieren inzetten en helpen bij activiteiten in de school.

Doemiddagen
Gedurende het schooljaar 2020-2021 organiseren wij een aantal Doemiddagen. Op deze woensdagmiddagen zijn leerlingen uit groep 8, samen met vrienden en vriendinnen, van harte welkom.
Kijk voor meer informatie op: https://schans.cvo-av.nl/nieuws/doemiddagen/

Open dag
Op vrijdag 15 januari 2021 ben je van harte welkom op onze Open dag, van 18.30 – 21.15 uur.
Heb je onze Open dag gemist en wil je een keer op de Schans komen kijken? Je bent van harte welkom!

Tot ziens op Schans in Sleeuwijk!

Docenten groep 7 en 8

Docenten van groep 7 en 8 verwijzen wij graag door naar de website van www.cvo-av.nl.
Via deze pagina vindt u informatie over onze scholen. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van betreffende school.