De scholen van Stichting CVO-AVpresenteren de schoolprestaties op de eigen website. Online is te zien hoe onze scholen het doen ten opzichte van andere scholen. Resultaten zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen worden getoond.

In het project Vensters Voortgezet Onderwijs van de brancheorganisatie VO-raad, is de afgelopen jaren gewerkt aan een systeem waarbij uitgebreide informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van circa twintig indicatoren worden op het internet niet alleen de harde cijfers gepresenteerd, maar worden die cijfers ook vergeleken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. Op deze manier geeft de school een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties, dan tot nu toe gebeurde op websites zoals die van de Onderwijsinspectie en een aantal dagbladen.

De informatie, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, is geen doel op zich. De informatie dient als basis voor de dialoog die scholen voeren met ouders en andere belanghebbenden. Via www.scholenopdekaart.nl zijn alle scholen die meedoen aan het project te zien. Via deze link kunt u de schoolprestaties van de Schans zien.