Hier kunt u de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 downloaden.
In de gids vindt u algemene informatie over de Schans, maar ook informatie over de diverse leerwegen/ afdelingen, de jaaragenda, huisregels, klachtenreglement, privacy, leerlingens