Ideologie

Waarin wij geloven

Wij geloven dat iedereen basisspeler is in het leven. Geen enkele speler zit in de sport altijd op de bank en juist de bankzitters zijn vaak bepalend voor het succes. Iedereen is nodig in het team en in de samenleving en ook voor jou en jouw kwaliteiten is er plaats!
Wij geloven dat iedereen wil leren en geven je alle ruimte om jouw talenten te ontdekken en jezelf te ontwikkelen. Daarbij krijg je van ons alle steun en begeleiding en rekenen we op jouw bijdrage en inzet.
Wij geloven dat iedereen coach voor iemand anders is, zoals trooster, instructeur of verhalenverteller. Als jij ontdekt waar jouw kracht ligt, zie je hoe waardevol je voor een ander kunt zijn.
Wij geloven dat onderwijs het beste werkt wanneer we vakkennis, didactiek, levenswijsheid en persoonlijke vorming met elkaar verbinden. Onze leefregels zijn gebaseerd op de Bergrede van Jezus: we zijn verdraagzaam, willen delen en zijn het voorbeeld voor anderen.

Visie

Wat wij willen zien

In onze samenleving is iedereen gelijk. Welke opleiding of baan je ook hebt, iedereen heeft het recht om mee te doen en ieder mens moet kansen krijgen op levensgeluk. Of je nu laag- of hoogopgeleid bent, dat maakt niet uit: niemand hoeft permanent op de bank te zitten. Als het aan ons ligt kent onze samenleving alleen maar basisspelers. Wij gunnen iedereen een volwaardige plek en daar helpen we je bij. Dat vraagt wel iets van jou: je inzet, houding, zelfwaardering en zelfvertrouwen zijn net zo belangrijk als onze begeleiding.

Ieder mens moet kansen krijgen op levensgeluk

Missie

Wat we willen betekenen

In samenspel met docenten, ouders, familie, vrienden, bedrijven en de lokale gemeenschap
willen wij dit bereiken:

 • Al onze leerlingen hebben uitzicht op een basisplaats in het ‘team van het leven’. Ze ontwikkelen zich tot waardevolle spelers die werk maken van hun toekomst en een voorbeeld zijn voor de mensen om hen heen.
 • De samenleving ziet, erkent en waardeert iedereen als basisspeler. Wij kijken bewust verder dan onze school alleen. Ook voor anderen willen we het voorbeeld zijn en van bankzitters basisspelers maken. We gunnen iedereen kansen op levensgeluk en vertrouwen in de toekomst.
Je leert wat je echt wilt

Unieke kracht

Waarom wij dit kunnen

Iedereen als basisspeler.
Om onze missie te realiseren, zijn we:

 • Compleet
  Ons onderwijs biedt je een stevige basis voor een mooie vervolgopleiding of een beroep. Ook geven we je houvast in je leven buiten werk. Je leert wat je echt wilt, hoe je op eigen benen kunt staan, hoe de wereld werkt en hoe je respectvol met je medemens omgaat.
 • Kleinschalig
  Wij zijn gericht op de mens: elke leerling is er een. Wij willen elkaar leren kennen en alles, overwinningen én zorgen, met elkaar delen. Leerlingen, docenten en ouders voelen zich veilig en gekend.
 • Gestructureerde vrijheid
  Wij brengen zoveel structuur aan als je nodig hebt om je optimaal te ontwikkelen. Binnen grenzen krijg je de mogelijkheid om zelf afgewogen keuzes te maken.
Je helpt elkaar om te leren

Kernwaarden

Waaraan je ons herkent

Zo gaan we op de Schans met elkaar om:

 • Positief
  We hebben oog voor de positieve vermogens van iedereen en geloven en bevorderen dat iedereen een positieve bijdrage aan onze samenleving kan leveren.
 • Samen
  Wat je rol ook is, wie je ook bent: je helpt elkaar om te leren en om waardevolle teamspelers te worden. Je gunt je medemens het beste.
 • Onvoorwaardelijk
  Wij verbinden ons aan de toekomst van de mensen met wie wij omgaan. Onvoorwaardelijk en liefdevol, zoals God zich aan ons verbindt.
 • Verdiepend
  We willen weten wie je bent en waar je kansen liggen. We verdiepen ons in elkaar en zetten onze kennis in voor jouw ontwikkeling.
 • Gezellig
  Leerlingen vinden het gezellig op de Schans. We gaan vriendelijk met elkaar om, maken plezier en zorgen voor de ontwikkeling en prestaties van onze leerlingen. Als je je goed voelt, presteer je gemakkelijker en beter. Als je goed presteert, voel je je goed.

Leven als basisspeler