PTA en examenreglement

In het Programma Toetsing en Afsluiting staat voor elk vak het examenprogramma beschreven.