“In de onderbouw leg je een stevige basis.”

In de onderbouw leg je een stevige basis in het leren kennen van jezelf en het ontwikkelen van verschillende vaardigheden die je nodig hebt in de bovenbouw. Als we merken dat je goede cijfers haalt dan kun je doorgroeien naar een hoger niveau!

Zit je in een LWOO klas dan krijg je meer les van een speciale docent die je extra
kan begeleiden in je leerproces.

In de onderbouw zitten ook de lessen PO. Je kunt dan kiezen uit verschillende workshops. Bijvoorbeeld: dans, natuur en techniek, creatieve workshops, sport, kooklessen of fotografie.

Welke vakken krijg je in de onderbouw?

• godsdienst
• Nederlands
• Engels
• wiskunde
• rekenen
• economie
• ICT
• lichamelijke opvoeding
• mens en maatschappij
• mens en natuur
• beeldende vorming
• drama
• praktische sector oriëntatie (PSO)