16 maart 2016

Woensdag 30 maart a.s. spreekavond leerjaar 1 t/m 3

Geachte ouders/verzorgers,

Op woensdag 30 maart a.s. houden wij de ‘tien minuten gesprekken’.
Dit naar aanleiding van het rapport dat de leerlingen op donderdag 24 maart a.s. krijgen uitgereikt.
U kunt maximaal drie gesprekken aanvragen.

Via het onderstaande formulier kunt u aangeven met welke mentor/docent(en) u graag wilt spreken.

Uw zoon/dochter ontvangt op dinsdag 29 maart een overzicht van de ingeplande gesprekken

Wij verzoeken u vriendelijk om voor zondag 27 maart 24.00 uur in te schrijven voor het docentenspreekuur.
Na dit tijdstip is inschrijven niet meer mogelijk.

Met vriendelijke groet,

A. Hoekstra
directeur

Spreekavond woensdag 30 januari 2019