2 juli 2015

Projectweek 21e eeuwse vaardigheden

In de laatste week voor de zomervakantie hadden de leerlingen van Schans een projectweek. In kleine groepjes zijn zij aan de slag gegaan met verschillende 21e eeuwse vaardigheden binnen het thema ‘Culturen’.

 

Naast onderzoek doen naar culturele aspecten van een gekozen cultuur hebben de leerlingen zich o.a. bezig gehouden met workshops rondom diverse culturen.

 

Tevens waren er diverse buitenschoolse activiteiten georganiseerd waaronder een bezoek aan bioscoop Hollywoud en een excursie naar Amsterdam.

 

Op donderdag 2 juli is er ’s middags van 13.00 – 14.30 uur een kennismarkt waarin de groepjes de cultuur presenteren. Ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Aansluitend is er voor de leerlingen een barbecue.

 

Klik hier voor de foto's.