24 maart 2016

Paasvieringen

Op donderdag 24 maart jl. vonden op de Schans de paasvieringen plaats.
Om 12.10 uur eindigen de lessen en gingen de klassen met hun mentor naar een lokaal.
Daar mochten voor één keer de mobieltjes tevoorschijn worden gehaald, omdat de paasviering begon met een interactief gedeelte.
Er werd een quiz gedaan over het paasverhaal door middel van een online programma (Kahoot).
Daarna werd er gezamenlijk geluncht.

De leerlingen van klas 3C maakten woensdag een paasbrunch, samen met hun mentoren mevrouw Van Iperen en de heer Dijkstra. Dit was een groot succes.