1 december 2016

Met de groe(n)ten van HAK

Op woensdag 30 november jl. brachten een aantal leerlingen samen met mevrouw Nieuwenhuyzen een bezoek aan HAK in Giessen. Deze leerlingen volgen tijdens PO het onderdeel Economie. De moeder van Jelle en Pim verzorgde een rondleiding. Het was erg leuk en interessant om te zien hoe de bieten van het land werden verwerkt. Het hele proces werd bekeken; van grondstof tot het eindproduct. Leuk weetje: HAK is een duurzaam bedrijf. Alle grondstoffen komen uit een straal van 120 km rondom Giessen. We kijken terug op een leuke en leerzame middag! Met de groe(n)ten van HAK ;)