15 March 2020

UPDATE CORONAVIRUS SCHOLEN SLUITEN 15 MAART 2020

Vanmiddag heeft het kabinet besloten om aanvullende maatregelen te treffen met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat scholen per direct gesloten worden tot aan maandag 6 april. In deze brief lichten wij toe wat dit betekent voor u en uw zoon of dochter.

Voor alle leerlingen:

Vanaf maandag 16 maart tot maandag 6 april is de school dicht. Bent u werkzaam in een beroepsgroep die tot de ‘vitale beroepsgroepen’ wordt gerekend (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) dan mag uw zoon of dochter naar school komen en kan hij of zij vanaf 9.00 uur op school opgevangen worden.

In de komende dagen worden door directie en docenten maatregelen voorbereid om het onderwijs voor een deel (op afstand) te kunnen blijven verzorgen. U krijgt daar begin deze week bericht over.

De SE-week gaat niet door. SE-toetsen en mondelingen worden verplaatst.

De minister heeft aangekondigd dat er deze week informatie beschikbaar komt op welke manier de centrale examens in 2020 worden georganiseerd. Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen wij een plan maken om de examenleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens.

De maatregelen die nu genomen worden, zijn ingrijpend. We zullen verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen en proberen de gevolgen voor het onderwijs zo goed als mogelijk op te vangen. Ik heb er vertrouwen in, dat wij als team van toegewijde, bekwame docenten en onderwijs ondersteunend personeel daarin zullen slagen. Wij zullen ons voor het onderwijs blijven inzetten, zover als dit binnen ons vermogen ligt. Wij voelen ons daarnaast in deze onzekere en onrustige tijden gedragen in Gods hand.

Wilt u reageren op deze brief, stuurt u dan een mail naar info.schans@cvo-av.nl of neem telefonisch contact op via 0183-304100

Met vriendelijke groet,

Jolanda Vink
Directeur Schans