25 maart 2022

Herkansing SE5 leerjaar 4

Op vrijdag 1 april a.s. worden de herkansingen van SE 5 leerjaar 4 afgenomen. Met dit formulier kan de leerling zijn keuze aangeven. De leerling kan een keuze maken uit een herkansing voor een theoretisch vak en/of MA. Het formulier kan tot uiterlijk woensdag 30 maart a.s. 12.00 uur worden ingevuld. Daarna kan niet meer worden aangemeld voor een herkansing van SE5.

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.