Op de Schans bieden wij 2 VMBO Profielen:

• Dienstverlening & Producten; voor beroepen die te maken hebben met techniek en technologie, ondernemen en transport en logistiek.

• Zorg & Welzijn; voor beroepen in de zorg, onderwijs, horeca, toerisme, bakkerij en voedingsmiddelen.

Deze profielen zijn te volgen op Basis, Kader en Gemengd theoretisch niveau.

Elk profiel bestaat uit 4 verplichte profielmodulen. Leerlingen krijgen gemiddeld
4 lesuren per week les in deze profielmodulen.

Voor Zorg & Welzijn bestaan deze modulen uit:
• Mens en gezondheid
• Mens en omgeving
• Mens en activiteit
• Mens en zorg

Voor Dienstverlening en Producten:
• Organiseren van een activiteit
• Presenteren, promoten en verkopen
• Product maken en verbeteren
• Multimediale producten maken

Daarnaast moet de leerling minimaal 4 keuzemodulen volgen. Dit zijn modulen die het profiel verdiepen of verbreden. Ook in deze keuzemodulen krijgt de leerling 4 uur les per week. Het hele beroepsgerichte programma in de derde klas beslaat dus 8 lesuren.

Natuurlijk zijn er ook nog de ‘gewone’ vakken zoals Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Biologie, Natuurkunde, Maatschappijleer, CKV en gym.

Met een diploma op Basis, Kader of Gemengd niveau kunnen leerlingen doorstromen naar diverse MBO opleidingen.

Leerlingen in de Gemengde leerweg die in een extra theorievak examen doen, behalen een theoretisch diploma. Zij kunnen doorstromen naar het MBO of HAVO.