Examens

BB 09.00 – 10.00 uur Examen Biologie
KB 11.00 – 12.30 uur Examen Economie
GL 13.30 – 15.30 uur Examen Nederlands